Όροι Χρήσης & Ασφάλεια

Οι online συναλλαγές μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που πραγματοποιούνται στο lovit.gr ολοκληρώνονται σε ασφαλή σελίδα . Οι πελάτες που επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους και να πληρώσουν ηλεκτρονικά μεταφέρονται με τη μέθοδο του redirection σε ειδική σελίδα της τράπεζας όπου και τους ζητούνται να καταχωρήσουν τα δεδομένα της κάρτας τους για να ολοκληρώσουν επιτυχημένα τη συναλλαγή τους.Η σελίδα εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία των δεδομένων της κάρτας σας χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.

Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με το lovit.gr επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το lovit.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με το lovit.gr επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών lovit.gr

Γενικοί όροι συναλλαγών
Γραμμή επικοινωνίας καταναλωτών:

  • Τηλεφωνικά:
    Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
    Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 17:00 (εκτός αργιών)
  • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail):
    Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: [email protected]
    Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 17:00 (εκτός αργιών)